Itämeren Laivaliikenne Kuriin Ja Turvallisemmaksi

Itämeren Laivaliikenne Kuriin Ja Turvallisemmaksi

Yksi Itämeren vaaroista on se, että siellä on paljon jatkuvaa ja isoa laivaliikennettä. Tuhannet laivat joka ikinen päivä kulkevat Itämerellä ja kuljettavat myös ympäristölle erittäin vaarallisia aineita.

Jos Itämerellä sattuu onnettomuus tuollaisen laivan kanssa, seurauksen voivat olla todella vakavat. Se kuinka paljon laivaliikennettä on täysin riippuvainen valtioista Itämeren ympärillä. Se fakta, että Itämerellä on vaikea navigoida sekä että se o karikkoinen ja talvisin vaarallinen jopa isommilla aluksille, tuo eteen sen kuinka paljon laivaliikenteen turvallisuuteen ja onnettomuuksien ehkäisyyn täytyy panostaa. Meriturvallisuutta on siis parannettava reilusti, sillä laivaliikenne ei varmastikaan ole loppumassa Itämereltä tai vähenemään päin. Päin vastoin. WWF raportoi omilla kotisivuillaan, että usko laivaliikenteen kaksinkertaistua seuraavien vuosikymmenten aikana ja tämä tuo lisää riskejä onnettomuuksiin ja kuormittaa yhä enemmän Itämerta. Vielä ei ole sattunut isoja ja vakavia kemikaali tai öljyonnettomuuksia Itämerellä tai sen lähituntumassa, mutta sellaisen varalle täytyy olla suunnitelma. Merenkulkua täytyy oppia valvomaan tarkasti ja paremmin, jotta laittomia öljyvesipäästöjä ja laittomia kulkuvälineitä saasteineen ei pääse livahtamaan Itämerellä kenenkään huomaamatta sitä. Ohjaus ja informaatio järjestelmät, turvallisuus ja valvonta kaipaa siis todella kipeästi maa rajoja rikkovaa budjetointi, apua ja kehitystä.

Öljyonnettomuuden riski

Öljy muun muassa vaurioittaa pahasti merielämää. Öljyn pääsy mereen aiheuttaa sen, että kasviplankton kuolee. Kun kasviplankton kuolee, ei eläinplanktonilla ole syötävää ja eläinplanktonista riippuvaiset kalat nälkiintyvät kuoliaaksi. Kalojen lisääntymiskyky heikkenee myös öljyn seurauksena ja vaikka suurin osa kaloista osaa välttää öljylauttoja, öljy pilaa kalojen mädin ja kudun. Myrkyt sekoittavat myös muiden vesi eliöstön ja muun muassa vesilintujen lisääntymiskykyä. Linnut kärsivät myös öljystä höyheniensä takia. Jos linnun höyhenet tahriintuvat öljystä, lintu ei pysty säätelemään niin hyvin lämpöään ja höyhenpeitteen vedenhylkivyys lähtee pois. Lintu ei pysty tällöin hankkimaan ravintoa, eikä sukeltamaan kunnolla ja lopulta lintu kuolee kylmään ja nälkään. Samoin on hylkeiden laita. Hylkeiden myös puhdistaessa turkkiaan, öljy kulkeutuu heidän elimistöönsä ja ruuansulatus järjestelmään pilaten sen. Euroopan Unionin tulisi kehitellä parempi öljyn ja kemikaalivuodon ja onnettomuuden suunnitelma ja taata tarpeeksi nopea ja tehokas toiminta Itämerellä. Tämän kehittäminen on EU:lla työn alla oleva projekti. WWF tekee myös yhteistyötä Euroopan Unionin öljyntorjunta strategian parantamiseksi. Yksi selvä keino on se, että avomerilaivoja öljyntorjuntaan tulisi jokaisen maan Suomen lisäksi lisätä reilusti, jotta mahdollinen onnettomuus saadaan kontrolloitua. Vapaaehtoisten henkilöiden öljyntorjuntajoukot ovat myös valmiustilassa ja toimivat viranomaisten apuna, jos öljyvahinko tapahtuu.

Muut päästöt

Laivoissa on muitakin päästöjä kuin vain öljyvahingot ja laivat voivatkin päästää kaiken jäteveden mereen, kun ovat tarpeeksi kaukana rannikosta. Käsittelemätön jätevesi rehevöittää reilusti Itämerta ja varsinkin matkustajalaivojen kesän ruuhkakuukaudet pahentavat sinilevä tilannettamme ja rehevöitymistä. Jäteveden mukana mereen siis huuhtoutuu kaikki antibiootit, lääkkeet ja lääkeaineiden jäämät, hormonit ja muut luontoa vaurioittavat aineet. Jätevesille pyritään saamaan sopimus niiden puhdistamisesta MARPOL yleissopimuksen kautta, joka takaisi sen, että kaikki matkustaja laivat puhdistaisivat satamassa jätevetensä sopimuksen mukaisesti. Laivojen polttoaineiden rikki päästöt ja typpi päästöt myös loppujen lopuksi laskeutuvat ilmasta mereen tehden siitä happamamman. Tähän on kuitenkin jo puututtu EU:n toimesta ja rikkipäästöjen määrää on laskettu. Erityisillä meri alueilla, kuten Itämeressä on vielä tarkemmat rajoitukset siitä, kuinka paljon päästöjä saa olla. Isoja muutoksia pitää kuitenkin vielä tehdä, jotta päästöt saadaan sellaiseksi, että Itämeri pystyy ne vielä suodattamaan.

About the author

Onni administrator