Perhokalastus

Perhokalastus

Perhokalastusta pidetään hyvin mielenkiintoisena kalastusmuotona, koska vaikka sitä harrastaisi vuosikausia ja kuinka paljon tahansa, laji tarjoaa aina jotain uutta opittavaa, eikä perhokalastajasta tule koskaan täydellistä lajin osaajaa. Perhokalastus on erittäin vanha kalastusmuoto, joka eroaa muusta viehekalastusta siinä, että pyyntivälineinä käytettävät perhot vaativat keveytensä vuoksi painavaa perhosiimaa heittelyä varten.

Alun perin perhokalastus on kehitetty vedenpinnalta syövistä kalalajeista taimenen ja myöhemmin myös muiden lajien kuten harjuksen kalastamiseen. Vieheenä käytettävät perhot rakennetaan sitomalla niin, että ne vastaavat muodoltaan, kooltaan ja väritykseltään mahdollisimman hyvin kalojen tavanomaista luonnollista ruokaa eli yleensä hyönteisiä. Perhon ei välttämättä tarvitse jäljitellä kalan luonnollista saalista, vaan se voi toimia myös muuten kalan saalistusvaistoa ärsyttävänä houkuttimena.

Välineet

Perhokalastuksessa käytettävien vieheiden eli perhojen ulkonäkö voi vaihdella hyvin laajasti, koska vesistöjen lähellä elävien hyönteisten ja niiden erilaisten kehitysasteiden määrä on erittäin runsas. Moni perhokalastaja sitoo itse perhonsa ja saattaa käyttää sitomisessa omaa näkemystään kulloinkin tavoiteltavasta lopputuloksesta perhon kalastavuuden suhteen. Hyönteisiä jäljitteleviä vieheitä käytetään lähinnä nimenomaan taimen- ja harjusperhoissa. Välineiltään perhokalastus eroaa merkittävästi muusta perinteisestä heittokalastuksesta. Heittokalastuksessa virvelillä viehettä heitettäessä heitto perustuu vieheen omaan painoon, kun taas perhokalastuksessa heitto perustuu siiman heittämiseen. Vavalla välitetään siimalle liike-energiaa, jonka avulla perho viedään haluttuun paikkaan. Vieheenä käytetty perho ei paina juurikaan mitään, joten sen heittäminen ei onnistu perinteisellä virvelillä. Virvelillä voi heittää vieheen helposti useiden kymmenien metrien päähän, mutta perhokalastaminen tapahtuu 5–20 metrin päässä kalastajasta.

Harrastuksena

Suomessa on arvioiden mukaan noin 30 000 perhokalastuksen harrastajaa ympäri maata. Perhokalastus itsessään keskittyy maassa lähinnä Keski-Suomessa sijaitsevien koskien yhteyteen sekä Pohjois-Suomen vesistöihin. Myös Etelä-Suomessa on yksittäisiä perhokalastuskohteita, jotka ovat melko isoja ja suosittuja. Perhokalastusta on ryhdytty harrastamaan myös merellä, jossa saaliskalana on yleensä hauki mutta myös meritaimen. Suomen runsaat vesistöt ja niiden helppo käytettävyys ovat omalta osaltaan taanneet sen, että perhokalastus on Suomessa tavanomainen laji, mutta muualla maailmassa sillä saattaa paikoitellen olla hieman elitistinen leima. Tämä johtunee siitä, että perhokalastukseen käytettävät välineet voivat olla erittäin kalliita ja monin paikoin kalastuskohteet ovat vain rajoitetun piirin käytössä. Perhokalastukseen voi käyttää kyllä suuriakin summia, jos haluaa ostaa kalliita käsintehtyjä erikoisvälineitä, mutta harrastukseen pääsee käsiksi hyvinkin edullisilla perusvälineillä. Perhokalastukseen voi ostaa valmiita perhosettejä kaupasta, mutta kuten sanottua, moni kalastaja haluaa myös sitoa perhonsa itse. Tämä onkin monelle perhokalastajalle mieluinen vaihtoehto, koska tällä tavoin harrastusta pystyy jatkamaan myös kalastuskauden ulkopuolella. Joillekin kalastajille perhonsidonta onkin hyvin tärkeä osa harrastusta, ja talvi saattaakin kulua erilaisten höyhenten, lankojen ja karvojen sitomisessa, erilaisten koukkujen ja materiaalien valitsemisessa ja perhojen viimeistelyn hiomisessa. Perhonsidonta antaa tilaa luovuudelle ja tarkalle käsityölle.

Perhon heittäminen

Perhon heittämisen opetteleminen tekniikoita kirjasta lukien ei ole välttämättä kovin palkitsevaa, mutta jonkinlaiset perusteet siitä voi saada haltuunsa. Nopeimmin heittotekniikasta pääsee jyvälle asiantuntevan kaverin opettamana ja sen jälkeen perusheittoja hiomalla toistojen kautta. Opastusta voi saada esimerkiksi seurojen ja kalastusvälineliikkeiden perhokalastuskursseilta tai esimerkiksi kalastusoppaan intensiivikurssilta. Kalastusoppaan avulla tekniikan oppiminen on yleensä helpointa, sillä hänellä on asiantuntemusta myös opettamisesta, minkä ansiosta kurssin annista saattaa saa paremmin hyötyä. Perusheittoja ovat päänyliheitto ja rullausheitto. Päänyliheitto on tarpeellinen, mutta ei kuitenkaan oleellisen heitto kalastuksen kannalta. Tässä heitossa vapa viedään taakse, odotetaan että siima oikenee, jonka jälkeen vapa viedään heti eteenpäin ja odotetaan, että siima oikenee. Rullausheitossa siimaa vapautetaan vavan liikkeellä koskea pitkin.

About the author

Onni administrator